20
Oct 15

Podjetje Dominatus nudi tako prevajanje kot tudi brezplačen Spletni slovar

Dominatus je podjetje, ki je eden od bolj redkih na slovenskem trgu, ki ponuja tako profesionalno, plačljivo prevajanje kot tudi možnost za brezplačne prevode v obliki prevajalnika kot tudi brezplačnega spletnega slovarja. Tako si lahko vsak najprej pogleda v slovarju sam prevod posameznih besed ali pa tudi odsekov v prevajalniku, ampak, če vam manjka prevod več besed v besedilu in se vam niti sanja ne, kaj naj bi besedilo pomenilo, potem vam je prevajanje edina možnost, ki vam bo omogočila, da boste točno vedeli, kaj besedilo pomeni. Je pa res, da vam za prevajanje Spletni slovar lahko zelo veliko pojasni, če ga znate pravilno uporabiti, ob pravih pogojih. Continue reading →


16
Oct 12

Prevajanje uradnih dokumentov

Če moramo dati prevesti nek uradni dokument, mora biti to prevajanje overjeno. Prevod mora biti ožigosan in podpisan s strani sodnega prevajalca. Zraven mora sodni prevajalec priložiti tudi pisno izjavo s katero zagotavlja, da je prevod ustrezen. Continue reading →


18
Jun 12

Prevodi

Prevajalci svoj poklic dojemajo kot umetnost in nesporno dejstvo je, da poleg pridobljenega znanja zahteva tudi talent. Prepričljivi prevodi kličejo po tankočutnem upoštevanju jezikovnih posebnosti. Zahteva posluh za razlikovanje med različnimi ravnmi jezika, ki lahko ključno vplivajo na občutek, ki ga bo oddajal končni prevod. Prevajalec se tako ne ukvarja le s konkretnim besediščem določenga besedila in terminološkimi zagatami, s katerimi je soočen, pač pa ves čas sledi jezikovnim novostim. Continue reading →


30
Dec 11

Prevajanje in skrb za jezik

Širitve Evropske unije, vse večja globalizacija mednarodnega tržišča in meddržavna povezovanja zagotavljajo stalno potrebo po kakovostnem prevajanju. V prevajalskih oddelkih evropskih institucijah nenehno nastajajo različice evropske zakonodaje v narodnih jezikih, kar omogoča pravi preporod strokovne prevajalske dejavnosti. Continue reading →


20
Dec 10

Prevajanje

Prevajanje določenih jezikovnih kombinacij, kot je na primer prevajanje iz maternega jezika v angleščino in obratno, je bolj pogosto kot prevajanje drugih jezikovnih kombinacij. Angleščina je pač trenutno najmočnejši jezik – povsod po svetu, tudi v Evropi. Na evropskem prostoru med najpogostejše prevode, kjer je na prvem mestu torej povpraševanje po prevodih v oziroma iz angleščine, uvrščamo povpraševanja po prevodih nemškega, francoskega, španskega ter italijanskega jezika.

Continue reading →


13
Oct 10

Prevajanje

Prevajanje je sredstvo, s katerim lahko razširimo meje naših svetov. Najboljši prevodi so tisti, kjer prevajanje poteka neposredno iz izvirnega v ciljni jezik. Če prevajanje poteka najprej iz slovenščine v angleščino in nato iz angleščine v npr. danščino, utegne kakovost zelo trpeti. Pri tovrstnem načinu dela je treba upoštevati precej več ukrepov za zagotavljanje kakovosti kot pri običajnih, neposrednih prevodih. Zato preverite pri svojem ponudniku prevajalskih storitev, kako se bo lotil prevajanja vašega besedila.

Continue reading →


14
Apr 10

Konkurečnost na slovenskem trgu

Na trgu ponudb in povpraševanja se morajo nenehno prilagajajti podjetja za prevajanje glede cen.  Eno izmed najbolj kakovostnih in cenejših podjetij, je podjetje Dominatus. Na trgu je toliko podjetij za prevajanje, zato morajo biti med sabo konkurenčni. Pri toliko ponudb, podjetij za prevajanje, je pa to izjemno težko.

Vse stranke bi želele imeti izjemno kakovosten in ugoden prevod, a kakovostne prevajalce je treba temu primerno visoko plačati za svoje prevajanje. Prevajanje je izjemno zahtevno delo, saj morajo prevajalci prevesti besedilo tako, da bo pomensko enak in pravopisno pravilno kot  je besedilo, ki ga dobijo za prevesti.


14
Apr 10

Prevajanje in tuji trgi

Velikokrat smo prisiljeni, da moramo uporabljati tuje jezike. Še posebej, če poslujemo na tujem trgu ali če želimo potovati.  Vendar nekateri ljudje niso talentirani za tuje jezike in gredo največkrat na kakšen tečaj. V podjetju pa tudi, če prevajajo poslovne dokumente, rajši najamejo podjetje za prevajanje. Podjetja za prevajanje se ukvarjajo s tem in večina se odlično spoznajo na svoje delo. Podjetja, ki najamejo podjetja za prevajanje, od njih pričakujejo kakovosten prevod. Kakovosten prevod je pomemben za uspešno sklenjen posel na tujem trgu. Zaradi tega je prevajanje, ki jih ponujajo različna podjetja, vse bolj cenjeno. A zaradi konkurenčnosti morajo biti podjetja za prevajanje previdni pri ceniku prevajanja.


30
Mar 10

Prevajalska agencija

Navezovanje stikov s tujci steče lažje, če najdemo skupni govorni jezik. Ker pa to vedno ni tako enostavno, sploh če poznamo le tu in tam kakšno besedo svojega sogovornika, radi pa bi mu posredovali kopico informacij, vam svetujemo strokovno pomoč jezikov veščih prevajalcev in tolmačev, ki vam bodo pomagali prebroditi jezikovne bariere s tujejezičnimi sogovorniki. Continue reading →


15
Apr 09

Strojno prevajanje 2.del

V prvem delu smo opisali kratko zgodovino strojnega prevajanja in njegove omejitve. V tem drugem delu, pa želimo podrobno prikazati, kako proces strojnega prevajanja sploh poteka in prikazati nekaj brezplačnih programov za strojno prevajanje.
Continue reading →