15
Apr 15

Prevajalci

prevajalciPrevajalci so pri svojem delu zelo zavzeti, saj stremijo k temu, da njihovo delo oziroma prevajanje prinese dober rezultat, to je kakovosten prevod. Vešč krmarjenja med enim in drugim jezikom lahko precej hitro pretvori določeno besedilo v popolnoma drugo jezikovno shemo, ki jo ima nek drug jezik, v katerega prevaja. Continue reading →


18
Jun 12

Prevodi

Prevajalci svoj poklic dojemajo kot umetnost in nesporno dejstvo je, da poleg pridobljenega znanja zahteva tudi talent. Prepričljivi prevodi kličejo po tankočutnem upoštevanju jezikovnih posebnosti. Zahteva posluh za razlikovanje med različnimi ravnmi jezika, ki lahko ključno vplivajo na občutek, ki ga bo oddajal končni prevod. Prevajalec se tako ne ukvarja le s konkretnim besediščem določenga besedila in terminološkimi zagatami, s katerimi je soočen, pač pa ves čas sledi jezikovnim novostim. Continue reading →


30
Dec 11

Prevajanje in skrb za jezik

Širitve Evropske unije, vse večja globalizacija mednarodnega tržišča in meddržavna povezovanja zagotavljajo stalno potrebo po kakovostnem prevajanju. V prevajalskih oddelkih evropskih institucijah nenehno nastajajo različice evropske zakonodaje v narodnih jezikih, kar omogoča pravi preporod strokovne prevajalske dejavnosti. Continue reading →