17
May 11

Slovarji

Slovaropisje ali leksikografija je veda, ki jo lahko delimo na: praktično slovaropisje oziroma praktično leksikografijo: pripravljanje, sestavljanje, oziroma pisanje slovarjev ali leksikonov; in teoretično slovaropisje oziroma teoretično leksikografijo: veda, ki proučuje analiziranje ter opisovanje semantičnih, sintagmatskih ter paradigmatskih odnosov znotraj besedišča določenega jezika. Continue reading →


10
May 09

Brezplačni spletni slovarji

Pri samostojnem prevajanju in razumevanju besedil, se poleg strojnih prevodov znanega Googlovega prevajalnika (glej Strojno prevajanje 2. del), poslužujemo še drugih spletnih slovarjev. Dvojezični spletni slovarji so namenjeni prevodom posameznih besed, saj nam podajo več možnih prevodov za iskano besedo, ter s tem omogočijo boljše razumevanje besedila. Zmagovalna kombinacija za samostojno prevajanje ali učenje tujega jezika je uporaba Googlovega prevajalnika in posameznih dvojezičnih slovarjev, ki nam omogoča solidno razumevanje in prevajanje tujejezičnih besedil.
Continue reading →