Prevajanje uradnih dokumentov

Če moramo dati prevesti nek uradni dokument, mora biti to prevajanje overjeno. Prevod mora biti ožigosan in podpisan s strani sodnega prevajalca. Zraven mora sodni prevajalec priložiti tudi pisno izjavo s katero zagotavlja, da je prevod ustrezen.

Sodno prevajanje si ne dovoli napak.

To prevajanje je zelo zahtevno in odgovorno delo. Zato sodnega prevajalca potrdi Ministrstvo. Prevod je uradni dokument in zraven je vedno priložena kopija originala. V današnjem času so uradni prevodi vedno bolj iskani, ker se veliko sodeluje s tujino. Slovenija je majhna država in se mora obvezno povezati s tujimi državami. Vedno bolj se prevaja diplome in potrdila, da je nekdo diplomiral, če želi nadaljevati šolanje v tujini ali pa, če se nekdo želi zaposliti v tujini.

Kako priti do kvalitetnih sodnih prevajalcev? Veliko je prevajalskih agencij, ki imajo zaposlene sodne prevajalce ali pa so sodni prevajalci tudi samozaposleni. Lahko jih poiščemo s pomočjo njihovih spletnih strani ali pa priporočil posameznikov, ki so bili zadovoljni s prevodi sodnih prevajalcev.

Ker veliko podjetij sodeluje s tujimi podjetji, je potrebno prevajanje dokumentov podjetij. Tudi prevode dokumentacije podjetja je potrebno sodno overiti. Prevajanje, ki je sodno overjeno je vedno kvalitetno. Tudi v medicini je potrebno velikokrat prevajanje overiti. Če nismo prepričani katere prevode je potrebno sodno overiti, je priporočljivo, da se o tem prej pozanimamo pri pristojnih službah, da ne bo prišlo do nepotrebnih napak.

Poznamo tudi prevajanje, ki je veliko manj zahtevno in si seveda lahko dovolimo tudi kakšno napako. To prevajanje lahko opravi tudi prevajalec, ki nima veliko izkušenj. Lahko seveda uporabi tudi posebne računalniške programe, ki so za enostavne prevode uporabni. Te računalniške programe ni priporočljivo uporabiti za strokovne prevode. Strokovni prevodi vsebujejo veliko strokovnih besed, ki jih računalniški program ne pozna. Napake strokovnega prevajanja nas pa velikokrat veliko stanejo. Zato mora strokovno prevajanje opravljati prevajalec, ki je strokovnjak tudi v stroki in se mora neprestano izobraževati in izopolnjevati v jezikih in v stroki.

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *