14
Jun 14

Sodni prevodi v številne tuje jezike

Sodni prevod dobi enakovredno veljajo kot originalni dokument, ko ga prevede sodno zapriseženi tolmač. Sodne tolmače imenuje Ministrstvo za pravosodje v skladu z Zakonom o sodiščih.

Glavna naloga sodnih tolmačev je, da tolmačijo v sodnih postopkih. Lahko pa sodni tolmači sodelujejo tudi pri sklepanju pogodb v upravnih postopkih. Ko govorimo o tolmačenju, moramo ločiti dve vrsti tolmačenja in sicer: konsekutivno tolmačenje, ki poteka s kratko prekinitvijo med govorcem in med tistim, ki prevaja govor ter simultano tolmačenje, kjer prevajalec prevaja sočasno z govorcem. Continue reading →


07
Jan 13

Sestava sodnega prevoda

Sodni prevod je pogosta naročena storitev v prevajalski agenciji, saj takega prevoda ne moremo opraviti sami, čeprav odlično obvladamo ciljni jezik. Opravi ga lahko namreč samo zaprisežen sodni tolmač, ki s svojim imenom odgovarja za resničnost prevedenih podatkov. Če sodnega prevoda še niste naročili, vas bo zagotovo zanimalo, kaj boste prejeli. Continue reading →