08
Apr 13

Angleščina

Angleščina ( angleško English ) je eden izmed največjih svetovnih jezikov. Spada v vejo zahodno-germanskih jezikov. Velik vpliv ima na področju ekonomije, vojske, znanosti, politike in kulture, pa še kaj bi se našlo…

Pa naj navedem en primer – večina študentov v času študija uporablja strokovno literaturo, ki je v večini pisana v angleščini. Le malo strokovnega gradiva se pojavlja v drugih jezikih. Pa če pogledamo malo višje, angleški jezik je najpogosteje uporabljeni jezik v Evropski uniji. Kljub temu, da so vsi jeziki v EU enakopravni, se večina uradnih listin in drugih dokumentov pojavlja v angleščini. Continue reading →