11
Apr 16

Sodno overjeni prevodi Lingula

sodno overjen prevodSodno overjene prevode potrebujemo takrat, kadar želimo nek uraden dokument uporabiti v tujini. Največkrat sodno overjene prevode uporabljajo pravne osebe, torej podjetja ali podjetniki za namene poslovanja v tujini. Fizične osebe oziroma posamezniki pa potrebujejo sodno overjene prevode predvsem za dokumente s katerimi dokazujejo na primer izobrazbo, zakonski stan, nekaznovanost in podobno. Najpogosteje prevajani in sodno overjeni so prevodi šolskih spričeval in diplom, rojstnih ter poročnih listov. Sodno overjen prevod je torej uraden dokument, ki ga lahko pridobimo s pomočjo različnih prevajalskih agencij.

Continue reading →