Prevajanje in skrb za jezik

Širitve Evropske unije, vse večja globalizacija mednarodnega tržišča in meddržavna povezovanja zagotavljajo stalno potrebo po kakovostnem prevajanju. V prevajalskih oddelkih evropskih institucijah nenehno nastajajo različice evropske zakonodaje v narodnih jezikih, kar omogoča pravi preporod strokovne prevajalske dejavnosti.

Razvoj prevajalstva istočasno zagotavlja tudi uspešno razvijanje narodnih jezikov, ki jih sicer v meddržavnem sodelovanju izpodriva angleški jezik. Mednarodno poslovanje v angleščini je postalo stalna praksa in tujke angleškega izvora srečujemo na vsakem koraku, saj so integrirane ne le v poslovni in tehnični spekter jezika, pač pa tudi v pogovorne ravni.

Prevajalci bi se morali v skrbi za svoj materni jezik zavzemati za čim večjo uporabo domačih ustreznic, ki dosegajo vse jezikovne standarde, vendar so zaradi manjše privlačnosti v družbi, ki je vpeta v procese globalizacije, pogosto zanemarjeni.

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *