23
Apr 20

Prevajalec

prevajalecPrevajalec je strokovno podkovana oseba, ki se ukvarja s prevajanjem tekstov iz enega v drugi jezik. V Sloveniji imamo največ prevajalcev iz angleškega in nemškega jezika. Sledijo prevajalci, ki se ukvarjajo s prevajanjem italijanščine, francoščine in španščine. Seveda ne smemo pozabiti omeniti tudi prevajalcev, ki prevajajo iz jezikov, ki jih govorijo na področju nekdanje Jugoslavije (hrvaščina, srbščina, makedonščina, albanščina). Potrebujete prevajalca? Vas zanimajo cene in preverjeni prevajalci?
Continue reading →


11
Jan 11

Prevajalska agencija

Prevajalska agencija je »družina« prevajalcev, ki si s prevajanjem služi kruh. Seveda lahko prevajalska agencija nudi uporabnikom tudi druge storitve, kot so na primer lektoriranje besedil (prevedenih ali v izvirniku), tečaji tujih jezikov, usposabljanje prevajalcev, oblikovanje besedil ipd. Prevajalska agencija je torej tim prevajalcev, tolmačev, profesorjev, oblikovalcev, lektorjev in drugih strokovnih sodelavcev, ki so na voljo uporabnikom z vsem svojim znanjem in bogatimi izkušnjami.

Continue reading →


13
Oct 10

Prevajanje

Prevajanje je sredstvo, s katerim lahko razširimo meje naših svetov. Najboljši prevodi so tisti, kjer prevajanje poteka neposredno iz izvirnega v ciljni jezik. Če prevajanje poteka najprej iz slovenščine v angleščino in nato iz angleščine v npr. danščino, utegne kakovost zelo trpeti. Pri tovrstnem načinu dela je treba upoštevati precej več ukrepov za zagotavljanje kakovosti kot pri običajnih, neposrednih prevodih. Zato preverite pri svojem ponudniku prevajalskih storitev, kako se bo lotil prevajanja vašega besedila.

Continue reading →


22
Jun 10

Sodni prevodi

Sodni prevodi so sodno overjeni prevodi, ki jih opravi sodni tolmač, ki je sodno zapriseženi prevajalec in z odločbo Republiškega ministrstva za pravosodje in upravo imenovan za stalnega sodnega tolmača (prevajalca). Izvirni dokumenti in prevodi so opremljeni z žigom in klavzulo sodnega tolmača ter zvezani skupaj kot notarska overitev. Prevajalec s klavzulo jamči za ustrezno prevedeni tekst oziroma da se prevedeni dokument ujema z izvirnikom.

Continue reading →


14
Apr 10

Konkurečnost na slovenskem trgu

Na trgu ponudb in povpraševanja se morajo nenehno prilagajajti podjetja za prevajanje glede cen.  Eno izmed najbolj kakovostnih in cenejših podjetij, je podjetje Dominatus. Na trgu je toliko podjetij za prevajanje, zato morajo biti med sabo konkurenčni. Pri toliko ponudb, podjetij za prevajanje, je pa to izjemno težko.

Vse stranke bi želele imeti izjemno kakovosten in ugoden prevod, a kakovostne prevajalce je treba temu primerno visoko plačati za svoje prevajanje. Prevajanje je izjemno zahtevno delo, saj morajo prevajalci prevesti besedilo tako, da bo pomensko enak in pravopisno pravilno kot  je besedilo, ki ga dobijo za prevesti.


14
Apr 10

Prevajanje in tuji trgi

Velikokrat smo prisiljeni, da moramo uporabljati tuje jezike. Še posebej, če poslujemo na tujem trgu ali če želimo potovati.  Vendar nekateri ljudje niso talentirani za tuje jezike in gredo največkrat na kakšen tečaj. V podjetju pa tudi, če prevajajo poslovne dokumente, rajši najamejo podjetje za prevajanje. Podjetja za prevajanje se ukvarjajo s tem in večina se odlično spoznajo na svoje delo. Podjetja, ki najamejo podjetja za prevajanje, od njih pričakujejo kakovosten prevod. Kakovosten prevod je pomemben za uspešno sklenjen posel na tujem trgu. Zaradi tega je prevajanje, ki jih ponujajo različna podjetja, vse bolj cenjeno. A zaradi konkurenčnosti morajo biti podjetja za prevajanje previdni pri ceniku prevajanja.


01
Apr 10

Kakovostni prevodi zahtevajo izkušenega prevajalca

Ker živimo v globalnem svetu, kjer komunicira veliko ljudi iz različnih držav, ki govorijo različne jezike, so prevajalske storitve in prevodi zelo pomembni. Prevodi morajo biti kakovostni in po možnosti hitri. Da bi bili prevodi kakovostni, jih mora prevajalec  pisati zbrano in se jim posvetiti. Prevajalec lahko v enem dnevu v povprečju kakovostno prevede 5-7 prevajalskih strani. Prevajalska stran ima 1500 znakov brez presledkov.
Continue reading →


30
Mar 10

Prevajalska agencija

Navezovanje stikov s tujci steče lažje, če najdemo skupni govorni jezik. Ker pa to vedno ni tako enostavno, sploh če poznamo le tu in tam kakšno besedo svojega sogovornika, radi pa bi mu posredovali kopico informacij, vam svetujemo strokovno pomoč jezikov veščih prevajalcev in tolmačev, ki vam bodo pomagali prebroditi jezikovne bariere s tujejezičnimi sogovorniki. Continue reading →