15
Apr 09

Strojno prevajanje 2.del

V prvem delu smo opisali kratko zgodovino strojnega prevajanja in njegove omejitve. V tem drugem delu, pa želimo podrobno prikazati, kako proces strojnega prevajanja sploh poteka in prikazati nekaj brezplačnih programov za strojno prevajanje.
Continue reading →


09
Apr 09

Strojno prevajanje 1.del

Kaj je strojno prevajanje?

Na Wikipediji zasledimo naslednjo definicijo: “Strojno prevajanje, včasih navedeno s kratico MT (Machne translation) je pod-področje računalniške lingvistike, ki preučuje uporabo računalniške programske opreme za prevajanje besedila oziroma govora iz enega naravnega jezika v drugega.”

Toda strojno prevajanje ni le preprosto prevajanje posamezni besed iz enega jezika v drugega temveč gre za kompleksno prevajanje besedil, ki upošteva razlike v jezikovni tipologiji, prepoznavanje stavkov in stavčnih metafor.

Continue reading →