18
Jun 14

Prevodi, ki izstopajo

Prevodi se med seboj precej razlikujejo. Prizadevamo si, da bi naši prevodi kljub doslednosti in upoštevanju bistva originalnega teksta, v sebi ohranili izvirnost in izkoristili vse prednosti ciljnega jezika. Ključno vlogo pri tem igra dober prevajalec in pod našim okriljem jih deluje več kot 500 tako doma kot tudi v tujini. Continue reading →


23
Nov 13

Tolmačenje Multilingual

Pri tolmačenju gre za ustno prevajanje, ki ga delimo na simultano in konsekutivno tolmačenje. Pri simultanem tolmačenju je tolmač v izolirani kabini, kjer preko slušalk posluša govorca ter preko mikrofona tolmači s kratkim zamikom.

Med seboj se na 15 oz. na 20 minut izmenjujeta 2 tolmača. Tovrstno tolmačenje je najbolj učinkovito, ampak izjemno zahtevno. Zahteva izjemno zbranost, prilagodljivost ter hitrost tolmača.Če potrebujete tolmačenje, obiščite prevajalsko agencijo Multilingual. Continue reading →


13
Oct 10

Prevajanje

Prevajanje je sredstvo, s katerim lahko razširimo meje naših svetov. Najboljši prevodi so tisti, kjer prevajanje poteka neposredno iz izvirnega v ciljni jezik. Če prevajanje poteka najprej iz slovenščine v angleščino in nato iz angleščine v npr. danščino, utegne kakovost zelo trpeti. Pri tovrstnem načinu dela je treba upoštevati precej več ukrepov za zagotavljanje kakovosti kot pri običajnih, neposrednih prevodih. Zato preverite pri svojem ponudniku prevajalskih storitev, kako se bo lotil prevajanja vašega besedila.

Continue reading →