15
Apr 15

Prevajalci

prevajalciPrevajalci so pri svojem delu zelo zavzeti, saj stremijo k temu, da njihovo delo oziroma prevajanje prinese dober rezultat, to je kakovosten prevod. Vešč krmarjenja med enim in drugim jezikom lahko precej hitro pretvori določeno besedilo v popolnoma drugo jezikovno shemo, ki jo ima nek drug jezik, v katerega prevaja. Continue reading →


13
Nov 14

Prevajanje angleških besedil

Prevajanje besedil je zares širok pojem čeprav se sprva ne zdi tako. Večina ljudi ob besedi prevajanje pomisli prav na prevajanje tujih besedil iz izvirnega besedila v ciljni jezik, dejstvo pa je, da prevajalske agencije ponujajo še veliko drugih storitev kot pa samo prevajanje iz tujega jezika v ciljni jezik. Oglejte si ponudbo za prevajanje iz angleščine v slovenščino.
Continue reading →


21
Feb 14

Kako do kvalitetnega prevajanja oziroma prevoda?

Kvaliteten prevod je seveda marsikaj več, kot le dobeseden prevod besedila. Pri dobesednem prevajanju je možnost, da se končno sporočilo napačno interpretira ogromno, največja težava pa je ta, da bo takšen prevod tudi slovnično zelo neustrezen. Pri prevajanju je potrebno paziti na veliko stvari, z vsem tem pa so seznanjeni primerno izobraženi oziroma usposobljeni in izkušeni prevajalci, katere najdemo zaposlene v različnih prevajalskih agencijah, tudi po Sloveniji. V Sloveniji namreč prevajalskih agencij ni malo, zato mogoče tudi ne boste vedeli takoj, kam se obrniti, da bi pridobili kvalitetno prevajanje. Načeloma bo seveda vsaka prevajalska agencija poskrbela za kvalitetno prevajanje, saj so vse v tej storitvi strokovne in izkušene. Continue reading →


25
Nov 13

Učenje nemščine

Z učenjem nemščine se prvič srečamo že v otroških letih, še posebej v današnjih časih, ko ponekod z učenjem osnov nemščine kot so »Guten Tag«, »Ich bin…« začenjajo že naši najmlajši v vrtcih. Kliknite za več informacij, če vas zanima učenje nemščine. Continue reading →


23
Nov 13

Tolmačenje Multilingual

Pri tolmačenju gre za ustno prevajanje, ki ga delimo na simultano in konsekutivno tolmačenje. Pri simultanem tolmačenju je tolmač v izolirani kabini, kjer preko slušalk posluša govorca ter preko mikrofona tolmači s kratkim zamikom.

Med seboj se na 15 oz. na 20 minut izmenjujeta 2 tolmača. Tovrstno tolmačenje je najbolj učinkovito, ampak izjemno zahtevno. Zahteva izjemno zbranost, prilagodljivost ter hitrost tolmača.Če potrebujete tolmačenje, obiščite prevajalsko agencijo Multilingual. Continue reading →


11
Apr 13

Španščina je vedno bolj priljubljena

Španski jezik postaja iz leta v leto bolj priljubljen, s tem pa raste tudi število ljudi, ki imajo željo po učenju le tega. Ste morda tudi vi eni izmed njih? Vas španski jezik pritegne? Kaj vam pride na misel ob sami besedi španščina? Kliknite na povezavo, če vas zanima učenje španščine www.spanscina.org. Continue reading →


08
Apr 13

Angleščina

Angleščina ( angleško English ) je eden izmed največjih svetovnih jezikov. Spada v vejo zahodno-germanskih jezikov. Velik vpliv ima na področju ekonomije, vojske, znanosti, politike in kulture, pa še kaj bi se našlo…

Pa naj navedem en primer – večina študentov v času študija uporablja strokovno literaturo, ki je v večini pisana v angleščini. Le malo strokovnega gradiva se pojavlja v drugih jezikih. Pa če pogledamo malo višje, angleški jezik je najpogosteje uporabljeni jezik v Evropski uniji. Kljub temu, da so vsi jeziki v EU enakopravni, se večina uradnih listin in drugih dokumentov pojavlja v angleščini. Continue reading →


20
Jan 13

Italijanščina

Z učenjem nekega tujega jezika ne spoznavamo samo slovničnih elementov, pravil slovnice in besedni zaklad, temveč z učenjem tujega jezika spoznavamo tudi deželo, kjer ta jezik govorijo. In za italijanski jezik pravijo, da je jezik kulture, mode, umetnosti in kulinarike – saj veste: pica, špageti … Continue reading →


16
Oct 12

Prevajanje uradnih dokumentov

Če moramo dati prevesti nek uradni dokument, mora biti to prevajanje overjeno. Prevod mora biti ožigosan in podpisan s strani sodnega prevajalca. Zraven mora sodni prevajalec priložiti tudi pisno izjavo s katero zagotavlja, da je prevod ustrezen. Continue reading →


16
Jul 12

Prevajanje besedil

Etimološki izvor besede »prevajanje« izhaja iz latinščine in pomeni dobesedno »prenesti«. Prevajanje je torej prenašanje pomena iz enega jezika v drugega. Glede na načine, kako prenašamo ta pomen, pa že na osnovni ravni ločimo različne načine prevajanja, ki so primerni za različne tekste. Prevajanje je tako lahko parafrazno ali metafrazno, odvisno od učinka, ki ga želimo s prevodom doseči. Continue reading →