09
Apr 09

Strojno prevajanje 1.del

Kaj je strojno prevajanje?

Na Wikipediji zasledimo naslednjo definicijo: “Strojno prevajanje, včasih navedeno s kratico MT (Machne translation) je pod-področje računalniške lingvistike, ki preučuje uporabo računalniške programske opreme za prevajanje besedila oziroma govora iz enega naravnega jezika v drugega.”

Toda strojno prevajanje ni le preprosto prevajanje posamezni besed iz enega jezika v drugega temveč gre za kompleksno prevajanje besedil, ki upošteva razlike v jezikovni tipologiji, prepoznavanje stavkov in stavčnih metafor.

Continue reading →