21
Feb 14

Kako do kvalitetnega prevajanja oziroma prevoda?

Kvaliteten prevod je seveda marsikaj več, kot le dobeseden prevod besedila. Pri dobesednem prevajanju je možnost, da se končno sporočilo napačno interpretira ogromno, največja težava pa je ta, da bo takšen prevod tudi slovnično zelo neustrezen. Pri prevajanju je potrebno paziti na veliko stvari, z vsem tem pa so seznanjeni primerno izobraženi oziroma usposobljeni in izkušeni prevajalci, katere najdemo zaposlene v različnih prevajalskih agencijah, tudi po Sloveniji. V Sloveniji namreč prevajalskih agencij ni malo, zato mogoče tudi ne boste vedeli takoj, kam se obrniti, da bi pridobili kvalitetno prevajanje. Načeloma bo seveda vsaka prevajalska agencija poskrbela za kvalitetno prevajanje, saj so vse v tej storitvi strokovne in izkušene. Continue reading →


03
Feb 13

Prevodi in prevajalci

S prevodi se ukvarjajo strokovnjaki, ki prevajajo različna strokovna besedila, kot so finančna in pravna besedila; letna in revizijska poročila; tehnična in tehnološka besedila; besedila v oglaševalski stroki; besedila spletnih strani. Continue reading →


11
Jan 11

Prevajalska agencija

Prevajalska agencija je »družina« prevajalcev, ki si s prevajanjem služi kruh. Seveda lahko prevajalska agencija nudi uporabnikom tudi druge storitve, kot so na primer lektoriranje besedil (prevedenih ali v izvirniku), tečaji tujih jezikov, usposabljanje prevajalcev, oblikovanje besedil ipd. Prevajalska agencija je torej tim prevajalcev, tolmačev, profesorjev, oblikovalcev, lektorjev in drugih strokovnih sodelavcev, ki so na voljo uporabnikom z vsem svojim znanjem in bogatimi izkušnjami.

Continue reading →


30
Mar 10

Prevajalska agencija

Navezovanje stikov s tujci steče lažje, če najdemo skupni govorni jezik. Ker pa to vedno ni tako enostavno, sploh če poznamo le tu in tam kakšno besedo svojega sogovornika, radi pa bi mu posredovali kopico informacij, vam svetujemo strokovno pomoč jezikov veščih prevajalcev in tolmačev, ki vam bodo pomagali prebroditi jezikovne bariere s tujejezičnimi sogovorniki. Continue reading →