20
Oct 15

Podjetje Dominatus nudi tako prevajanje kot tudi brezplačen Spletni slovar

Dominatus je podjetje, ki je eden od bolj redkih na slovenskem trgu, ki ponuja tako profesionalno, plačljivo prevajanje kot tudi možnost za brezplačne prevode v obliki prevajalnika kot tudi brezplačnega spletnega slovarja. Tako si lahko vsak najprej pogleda v slovarju sam prevod posameznih besed ali pa tudi odsekov v prevajalniku, ampak, če vam manjka prevod več besed v besedilu in se vam niti sanja ne, kaj naj bi besedilo pomenilo, potem vam je prevajanje edina možnost, ki vam bo omogočila, da boste točno vedeli, kaj besedilo pomeni. Je pa res, da vam za prevajanje Spletni slovar lahko zelo veliko pojasni, če ga znate pravilno uporabiti, ob pravih pogojih. Continue reading →


13
Sep 12

Prevodi – strojni prevajalnik besedil

Prevodi in prevajanje besedil – tu si večkrat – predvsem ko iščemo prevod za domače potrebe ali pa nam na primer pri pisanju »zmanjka« kakšna beseda, pomagamo s katerim od prevajalnikov. Svetujemo, da prevod skrbno pregledate, ker se lahko z rezultatom pošteno osmešimo. Najpogosteje s slovenskim jezikom povezujemo slovensko-angleški prevajalnik, ki je tudi največkrat v uporabi. Continue reading →


25
May 09

Primerjava brezplačnih prevajalskih programov na spletu

Na spletu je dostopnih vrsta slovarjev, ki so nam v pomoč pri privajanju besedil ali spletnih strani. Če primerjamo različne spletne slovarje med seboj, hitro ugotovimo, da vsi niso enako učinkoviti. Učinkovitost prevajalski programov sodimo predvsem glede na število jezikov v katera prevajajo, glede na kvaliteto prevodov in ceno prevajalskega programa.

Continue reading →


15
Apr 09

Strojno prevajanje 2.del

V prvem delu smo opisali kratko zgodovino strojnega prevajanja in njegove omejitve. V tem drugem delu, pa želimo podrobno prikazati, kako proces strojnega prevajanja sploh poteka in prikazati nekaj brezplačnih programov za strojno prevajanje.
Continue reading →


09
Apr 09

Strojno prevajanje 1.del

Kaj je strojno prevajanje?

Na Wikipediji zasledimo naslednjo definicijo: “Strojno prevajanje, včasih navedeno s kratico MT (Machne translation) je pod-področje računalniške lingvistike, ki preučuje uporabo računalniške programske opreme za prevajanje besedila oziroma govora iz enega naravnega jezika v drugega.”

Toda strojno prevajanje ni le preprosto prevajanje posamezni besed iz enega jezika v drugega temveč gre za kompleksno prevajanje besedil, ki upošteva razlike v jezikovni tipologiji, prepoznavanje stavkov in stavčnih metafor.

Continue reading →