Angleščina

Angleščina ( angleško English ) je eden izmed največjih svetovnih jezikov. Spada v vejo zahodno-germanskih jezikov. Velik vpliv ima na področju ekonomije, vojske, znanosti, politike in kulture, pa še kaj bi se našlo…

Pa naj navedem en primer – večina študentov v času študija uporablja strokovno literaturo, ki je v večini pisana v angleščini. Le malo strokovnega gradiva se pojavlja v drugih jezikih. Pa če pogledamo malo višje, angleški jezik je najpogosteje uporabljeni jezik v Evropski uniji. Kljub temu, da so vsi jeziki v EU enakopravni, se večina uradnih listin in drugih dokumentov pojavlja v angleščini.

Kje vse pa se pojavlja angleščina in koliko je njenih govorcev? Kot prvi oziroma materni jezik se pojavlja v številnih državah, kar čez 100 jih je. Okvirna številka ljudi, ki govorijo angleški jezik kot materni jezik je nekje okoli 402 milijona.

Koliko pa je priučenih govorcev angleščine? Število ljudi, ki se učijo angleščino kot tuji jezik se iz dneva v dan veča, zato je tudi okvirne številke skorajda nemogoče napovedati. Vas zanima učenje angleščine?

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *