Tolmačenje Multilingual

Pri tolmačenju gre za ustno prevajanje, ki ga delimo na simultano in konsekutivno tolmačenje. Pri simultanem tolmačenju je tolmač v izolirani kabini, kjer preko slušalk posluša govorca ter preko mikrofona tolmači s kratkim zamikom.

Med seboj se na 15 oz. na 20 minut izmenjujeta 2 tolmača. Tovrstno tolmačenje je najbolj učinkovito, ampak izjemno zahtevno. Zahteva izjemno zbranost, prilagodljivost ter hitrost tolmača.Če potrebujete tolmačenje, obiščite prevajalsko agencijo Multilingual.

Tolmač torej v tem primeru prevaja hkrati z govorcem. Pri simultanem tolmačenju se večinoma prevaja iz tujega v materin jezik.

Pri konsekutivnem tolmačenju je tolmač poleg govorca in si dela zapiske. O šepetanem tolmačenju govorimo, kadar tolmač šepeta eni ali dvema osebama. Pri znakovnem tolmačenju se uporablja jezik gluhonemih.

Tolmače lahko naročite za tolmačenje poslovnih sestankov, seminarjev, tiskovnih konferenc, šolanj, letnih skupščin, pogajanj, mednarodnih srečanj tako pri nas kot v tujini. Tolmači se redkeje ukvarjajo tudi s telefonskim tolmačenjem. Če jezika ne obvladate ali samo delno, se obrnite po pomoč k tolmaču, saj v tem primeru zagotovo ne bo prišlo do raznih jezikovnih zmešnjav, ki lahko imajo tudi negativne posledice.

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *