Prevajanje besedil

Etimološki izvor besede »prevajanje« izhaja iz latinščine in pomeni dobesedno »prenesti«. Prevajanje je torej prenašanje pomena iz enega jezika v drugega. Glede na načine, kako prenašamo ta pomen, pa že na osnovni ravni ločimo različne načine prevajanja, ki so primerni za različne tekste. Prevajanje je tako lahko parafrazno ali metafrazno, odvisno od učinka, ki ga želimo s prevodom doseči.

Metafrazno prevajanje je prevajanje besede za besedo, stavka za stavkov, ki je zaželeno pri tekstih, za katere je pomembno, da ostajajo čim bolj podobni originalu. Gre za prevajanje besedil, ki so nato podvržena natančnemu branje in pri katerih je berljivost besedila drugotnega pomena, saj je pomembnejše ohranjaje natančnosti v izrazju, pri katerem je vsaka beseda ključna. Ko naprimer prevajamo pravna besedila, je tudi ohranjanje pasivne ali aktivne dikcije lahko pomembnejše kot berljivost besedila. Parafrazno prevajanje pa želi nasprotno ohraniti splošno vsebino, pomen in slog besedila, natančno izražanje, s katerim je misel podana, pa je drugotnega pomena. Parafrazno prevajanje tako dopušča več prevajalske svobode, saj je cilj prevoda ustvarili slogovno dodelano in berljivo besedilo, ki bo omogočilo eleganten prenos pomena iz enega jezika v drugi.

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *