Prevodi – strojni prevajalnik besedil

Prevodi in prevajanje besedil – tu si večkrat – predvsem ko iščemo prevod za domače potrebe ali pa nam na primer pri pisanju »zmanjka« kakšna beseda, pomagamo s katerim od prevajalnikov. Svetujemo, da prevod skrbno pregledate, ker se lahko z rezultatom pošteno osmešimo. Najpogosteje s slovenskim jezikom povezujemo slovensko-angleški prevajalnik, ki je tudi največkrat v uporabi.

Strojni prevajalnik besedil, ki temelji na pravilih
V to skupino bi lahko uvrstili večino današnjih komercialnih prevajalnikov. Njihova postavitev zahteva veliko dela. Osnovna ideja je izvorno besedilo morfološko in skladenjsko analizirati ter izdelati predstavitev vhodnega besedila. Med takšne sisteme prištevamo Amebis Presis in manj znani GUAT.

Amebis Presis
Prvi strojni prevajalnik besedil, ki je v svoje jezikovne pare vključil tudi slovenski jezik. Presis analizira vsako poved v izvornem jeziku in na podlagi te analize izbere pripravljena jezikovna pravila, ki omogočajo prevod v ciljni jezik.

Primer prevoda s prevajalnikom Amebis Presis:
Besedilo: The total may be calculated by two different methods.
Prevod: Total lahko računata dva različna postopka.

Strojni prevajalnik besedil ponuja slabšo kakovost prevodov iz angleščine v slovenščino ter manjši razpon besedišča. Bi bili vi zadovoljni z zgornjim prevodom? Za kakovostne in zanesljive prevode raje zaupajte prevajalski agenciji, ki sodeluje z izkušenimi prevajalci, lektorji ter strokovnimi bralci.

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *