16
Jul 12

Prevajanje besedil

Etimološki izvor besede »prevajanje« izhaja iz latinščine in pomeni dobesedno »prenesti«. Prevajanje je torej prenašanje pomena iz enega jezika v drugega. Glede na načine, kako prenašamo ta pomen, pa že na osnovni ravni ločimo različne načine prevajanja, ki so primerni za različne tekste. Prevajanje je tako lahko parafrazno ali metafrazno, odvisno od učinka, ki ga želimo s prevodom doseči. Continue reading →