Strojno prevajanje 1.del

Kaj je strojno prevajanje?

Na Wikipediji zasledimo naslednjo definicijo: “Strojno prevajanje, včasih navedeno s kratico MT (Machne translation) je pod-področje računalniške lingvistike, ki preučuje uporabo računalniške programske opreme za prevajanje besedila oziroma govora iz enega naravnega jezika v drugega.”

Toda strojno prevajanje ni le preprosto prevajanje posamezni besed iz enega jezika v drugega temveč gre za kompleksno prevajanje besedil, ki upošteva razlike v jezikovni tipologiji, prepoznavanje stavkov in stavčnih metafor.

Začetki in razvoj strojnega prevajanja

Idejo o strojnem prevajanju lahko zasledimo že v 17. stoletju. Veliki filozof in znanstvenik René Descartes je leta 1629 predlagal univerzalni jezik, kjer bi besede z istim pomenom v različnih jezikih, nadomestili z enim simbolom. V drug polovici 20. stoletja je sledil znameniti Georgetown-IBM eksperiment (1954), ki nakazal potencial strojnega in možnost za aplikativno rabo v prihodnosti.

Razvoj računalniške tehnologije, nevrologije, kognitivne psihologije ter drugih ved, so veliko prispevali za razvoj področja umetne inteligence (Artificial Intelligence), ter s tem k razvoju strojnega prevajanja.

Proces in omejitve strojnega prevajanja

Za navidezno preprostim postopkom ležijo kompleksne kognitivne operacije. Pravilni prevod besedila zahteva od prevajalca analizo in interpretacijo vseh značilnosti besedila. To je proces, ki zahteva poglobljeno poznavanje slovnice, semantike, sintakse, metafor itd, v izvornem jeziku , kot tudi kulture svojih sogovornikov.

Izziv za strojno prevajanje pa leži ravno v tem, kako programirati računalnik, ki bo besedilo “pravilno” razumel ter ga na ta način tudi prevedel v ciljni jezik. Strojno prevajanje se za enkrat, še vedno sooča z omejitvami umetne inteligence in se še ne more enakovredno meriti s človeškim prevajanjem, vendar lahko že v naslednjem desetletju pričakujemo na tem področju velik napredek.

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *