Sestava sodnega prevoda

Sodni prevod je pogosta naročena storitev v prevajalski agenciji, saj takega prevoda ne moremo opraviti sami, čeprav odlično obvladamo ciljni jezik. Opravi ga lahko namreč samo zaprisežen sodni tolmač, ki s svojim imenom odgovarja za resničnost prevedenih podatkov. Če sodnega prevoda še niste naročili, vas bo zagotovo zanimalo, kaj boste prejeli.

Sodno overjeni prevod je uradni dokument

Sodno overjen prevod sestavljata besedilo v izvirniku in prevod v ciljni jezik. Da sta nedvomno povezana in da ne pride do izgube ali mešanja, sta dokumenta zvezana s trakcem, dodatno pa še ožigosana z žigom sodnega tolmača, ki je vaš dokument osebno prevajal. Žig zagotavlja, da je prevod brezpogojno natančen in ustrezen. Seveda pa poleg podpis sodnega tolmača jamči za istovetnost prevedenega besedila z izvirnikom.

Sodni prevod lahko naredi samo zaprisežen sodni tolmač

Ker so uradni dokumenti izjemno pomembni na različnih delih življenja, za njimi pa stoji država, ki mora zagotavljati, da so podatki verodostojni tudi v vseh drugih jezikih, lahko sodne prevode izvajajo samo sodno zapriseženi prevajalci. Prevajalci lahko postanejo stalno sodno zapriseženi prevajalci oz. tolmači izrecno samo z odločbo Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije.

Kako je z uporabo prevoda v tujini?

Če ste sodni prevod naročili zato, da ga boste uporabljali v tujini, morate pred začetkom prevajanja od sodišča zahtevati apostilo (fr. apostille), kar pomeni mednarodno overitev pristnosti dokumenta.

Zveni zapleteno? Za izkušeno prevajalsko agencijo ne. Če je vaš jezik redkeje zahtevan, se vam mudi, nimate prevoza do agencije, ne poznate postopkov – ne skrbite. Pokličite prevajalsko agencijo Multilingual in vse vam bomo razložili. Ali veste kdaj potrebujete sodni prevod?

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *