Sodni prevodi v številne tuje jezike

Sodni prevod dobi enakovredno veljajo kot originalni dokument, ko ga prevede sodno zapriseženi tolmač. Sodne tolmače imenuje Ministrstvo za pravosodje v skladu z Zakonom o sodiščih.

Glavna naloga sodnih tolmačev je, da tolmačijo v sodnih postopkih. Lahko pa sodni tolmači sodelujejo tudi pri sklepanju pogodb v upravnih postopkih. Ko govorimo o tolmačenju, moramo ločiti dve vrsti tolmačenja in sicer: konsekutivno tolmačenje, ki poteka s kratko prekinitvijo med govorcem in med tistim, ki prevaja govor ter simultano tolmačenje, kjer prevajalec prevaja sočasno z govorcem.

Sodni prevodi so z vidika cene dražji od “navadnih” prevodov, saj nosijo tolmači precej večjo odgovornost za kvalitetno in pravilno opravljeno delo.

Če potrebujete sodni prevod, se lahko obrnete tudi na prevajalsko agencijo AdriatIQa, ki ima kot del sistema skupine Skrivanek, razširjeno poslovno mrežo po skoraj vsem svetu (Evropa, Amerika, Azija).

Poleg prevajalskih storitev ponuja agencija AdriatIQa tudi storitve lektoriranja in tolmačenja. Sodnega tolmača vam lahko zagotovijo za reševanje prevodov v več kot 30 tidjih jezikov, med drugim v jezike kot so: angleščina, francoščina, hrvaščina, madžarščina, nemščina, ruščina, španščina. Sodnega tolmača lahko dobite tudi za nekoliko manj popularne jezike, kot so: flamščina, finščina, iranščina, slovaščina, pakistanščina.

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *