Brezplačni spletni slovarji

Pri samostojnem prevajanju in razumevanju besedil, se poleg strojnih prevodov znanega Googlovega prevajalnika (glej Strojno prevajanje 2. del), poslužujemo še drugih spletnih slovarjev. Dvojezični spletni slovarji so namenjeni prevodom posameznih besed, saj nam podajo več možnih prevodov za iskano besedo, ter s tem omogočijo boljše razumevanje besedila. Zmagovalna kombinacija za samostojno prevajanje ali učenje tujega jezika je uporaba Googlovega prevajalnika in posameznih dvojezičnih slovarjev, ki nam omogoča solidno razumevanje in prevajanje tujejezičnih besedil.

Za prevajanje vam priporočamo uporabo naslednjih brezplačnih spletnih slovarjev:

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *