Slovarji

Slovaropisje ali leksikografija je veda, ki jo lahko delimo na: praktično slovaropisje oziroma praktično leksikografijo: pripravljanje, sestavljanje, oziroma pisanje slovarjev ali leksikonov; in teoretično slovaropisje oziroma teoretično leksikografijo: veda, ki proučuje analiziranje ter opisovanje semantičnih, sintagmatskih ter paradigmatskih odnosov znotraj besedišča določenega jezika.

Ukvarja se tudi z razvijanjem teorij o slovarskih delih in strukturah, ki v slovarjih povezujejo podatke. Preučuje tudi potrebo uporabnika slovarja po slovarskih podatkih v določenih situacijah ter možnosti za čim hitrejši dostop uporabnika do podatkov v natisnjenih oziroma elektronskih slovarjih.

Človeku, ki se ukvarja s slovarji oziroma bolje rečeno s slovaropisjem (leksikografijo), pravimo  slovaropisec oziroma leksikograf. Ta skrbi za to, katere besede bodo vključene v slovar in pozneje v leksikon. Leksikografija torej preučuje besede v povezavi s slovarji. Združuje teorijo in prakso sestavljanja slovarjev (način pisanja v slovarjih). Njeno osredotočanje pa so tudi tako imenovani splošni slovarji (tisti, ki opisujejo jezik v splošni rabi), oziroma strokovni slovarji (ti zajemajo predvsem omejeno besedišče določene stroke).

V zadnjem času pa so izjemno priljubljenost doživeli spletni oziroma online slovarji. Slovarji kot je Googlov prevajalec so med uporabniki izjemno čislani, saj jim ponujajo hitre prevode ne samo posameznih besed ampak tudi večjih sklopov teksta. Eden izmed najbolj priljubljenih spletnih slovarjev je slovensko angleški slovar.

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *