Sodni prevodi

Sodni prevodi so sodno overjeni prevodi, ki jih opravi sodni tolmač, ki je sodno zapriseženi prevajalec in z odločbo Republiškega ministrstva za pravosodje in upravo imenovan za stalnega sodnega tolmača (prevajalca). Izvirni dokumenti in prevodi so opremljeni z žigom in klavzulo sodnega tolmača ter zvezani skupaj kot notarska overitev. Prevajalec s klavzulo jamči za ustrezno prevedeni tekst oziroma da se prevedeni dokument ujema z izvirnikom.

V sodni prevod spadajo uradni dokumenti, kot so izpisek iz sodnega registra, bilance stanja, letna poročila, različne vrste pogodb, potni listi, potrdila o nekaznovanju, spričevala, diplome ipd.

Sodno prevajanje zahteva zelo sposobnega človeka mnogih znanj. Ne le, da mora dobro obvladati jezik, v katerega prevaja, pač pa mora zelo dobro razumeti tudi pravni sistem, v katerem bo uporabljen ta prevod.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *