22
Jun 10

Sodni prevodi

Sodni prevodi so sodno overjeni prevodi, ki jih opravi sodni tolmač, ki je sodno zapriseženi prevajalec in z odločbo Republiškega ministrstva za pravosodje in upravo imenovan za stalnega sodnega tolmača (prevajalca). Izvirni dokumenti in prevodi so opremljeni z žigom in klavzulo sodnega tolmača ter zvezani skupaj kot notarska overitev. Prevajalec s klavzulo jamči za ustrezno prevedeni tekst oziroma da se prevedeni dokument ujema z izvirnikom.

Continue reading →