17
May 11

Slovarji

Slovaropisje ali leksikografija je veda, ki jo lahko delimo na: praktično slovaropisje oziroma praktično leksikografijo: pripravljanje, sestavljanje, oziroma pisanje slovarjev ali leksikonov; in teoretično slovaropisje oziroma teoretično leksikografijo: veda, ki proučuje analiziranje ter opisovanje semantičnih, sintagmatskih ter paradigmatskih odnosov znotraj besedišča določenega jezika. Continue reading →