Kaj je back translation?

Back translation je prevajanje besedila, ki je že bilo prevedeno v tuj jezik, nazaj v izvirnik. Pri tem prevajalec nima vpogleda v izvirnik. Takšen prevod naj bi delal neodvisni prevajalec, torej ne ista oseba, ki je naredila prvotni prevod.

Pri prevajanju nazaj v izvirnik je treba poudariti, da besedilo nikoli ni enako, zagotovo pa se opazi nepravilen prevod. Temu je back translation tudi namenjen – uporablja se za preverjanje kakovosti prevoda. V Sloveniji je največ povpraševanja po takem prevajanju v farmacevtski industriji, ki je tudi ena izmed najbolj občutljivih panog za nepravilnosti v prevajanju. Pogosto se back translation uporablja za prevod povzetka glavnih značilnosti zdravila.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *