Prevajanje besedil

Prevajalci svoje stranke opozarjajo, da imajo tudi sami pomembno vlogo pri zagotavljanju kakovostnega prevoda, da ni rezultat odvisen samo od prevajalca, ki je zadolžen za prevajanje besedil. Zelo pomemben je odnos do prevoda, na katerega naj stranka ne gleda kot na nujno zlo, ampak na dobro investicijo, saj bo npr. s svojimi proizvodi, predstavljenimi v drugem jeziku razširila svoje tržišče ali celo našla tržno nišo.

Prevajalci so tudi mnenja, da je stranka prav tako odgovorna za končno prevajanje besedil, ki jih je oddala v prevajanje, s tem ko skrbi za kvaliteto izvirnika. Poleg tega pa naj, ko je prevod že končan, preveri še ustreznost formata originala in prevoda, če so vsi morebitni novejši popravki vneseni, če ne manjka nobena slika, tabela ali kazalo v prevodu. Ko je projekt prevoda končan, lahko prevajalcu poroča, kakšen je odziv bralcev prevoda, skupaj s prevajalcem pa lahko prevod še prej analizirata. Če je stranka zadovoljna s prevodom, se pričakuje od nje, da nekako stalno skrbi za dobavo potrebnega materiala za prevajanje besedil prevajalcu, da se na ta način med njima vzpostavi nek odnos.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *