Prevajalska agencija

Prevajalska agencija je »družina« prevajalcev, ki si s prevajanjem služi kruh. Seveda lahko prevajalska agencija nudi uporabnikom tudi druge storitve, kot so na primer lektoriranje besedil (prevedenih ali v izvirniku), tečaji tujih jezikov, usposabljanje prevajalcev, oblikovanje besedil ipd. Prevajalska agencija je torej tim prevajalcev, tolmačev, profesorjev, oblikovalcev, lektorjev in drugih strokovnih sodelavcev, ki so na voljo uporabnikom z vsem svojim znanjem in bogatimi izkušnjami.

Posamezni prevajalci so strokovno (jezikovno) usposobljeni za točno določeno stroko, na primer računalništvo, kar pomeni, da so izvrstni poznavalci računalniške terminologije tako v maternem jeziku kot tudi v tujem jeziku, v katerega prevajajo.

Vsaka profesionalna prevajalska agencija skrbi za nenehna izobraževanja svojih prevajalcev, da so ti vedno v koraku z najnovejšimi zakoni, pravili ter postopki, s katerimi zagotavljajo kakovostne storitve svojim uporabnikom na trgu dela.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *