19
Dec 23

Sodni tolmač, ko ga potrebujete

Tolmačenje vključuje pretvorbo govorjenega jezika v realnem času, kar omogoča nemoteno sporazumevanje oseb, ki govorijo različne jezike. V nasprotju s prevajanjem, ki se ukvarja s pisnim besedilom, se tolmačenje osredotoča na takojšnjo ustno komunikacijo, zato je v globaliziranem svetu, v katerem so večjezične interakcije običajne, nujno orodje. Continue reading →


23
Apr 20

Prevajalec

prevajalecPrevajalec je strokovno podkovana oseba, ki se ukvarja s prevajanjem tekstov iz enega v drugi jezik. V Sloveniji imamo največ prevajalcev iz angleškega in nemškega jezika. Sledijo prevajalci, ki se ukvarjajo s prevajanjem italijanščine, francoščine in španščine. Seveda ne smemo pozabiti omeniti tudi prevajalcev, ki prevajajo iz jezikov, ki jih govorijo na področju nekdanje Jugoslavije (hrvaščina, srbščina, makedonščina, albanščina). Potrebujete prevajalca? Vas zanimajo cene in preverjeni prevajalci?
Continue reading →


24
Feb 17

Najboljši prevajalci daleč naokrog so pri Multilingual

Prevajalci so kader, kjer sta kakovost in natančnost še posebej cenjeni, mnogo pa štejejo tudi čim bolj bogate izkušnje s prevajanjem. V prevajalski agenciji Multilingual se zavedamo, kako težko je najti prave, zaupanja vredne ljudi, zato so naši prevajalci izbrani zelo skrbno in z njimi sodelujemo že več let. Continue reading →


11
Apr 16

Sodno overjeni prevodi Lingula

sodno overjen prevodSodno overjene prevode potrebujemo takrat, kadar želimo nek uraden dokument uporabiti v tujini. Največkrat sodno overjene prevode uporabljajo pravne osebe, torej podjetja ali podjetniki za namene poslovanja v tujini. Fizične osebe oziroma posamezniki pa potrebujejo sodno overjene prevode predvsem za dokumente s katerimi dokazujejo na primer izobrazbo, zakonski stan, nekaznovanost in podobno. Najpogosteje prevajani in sodno overjeni so prevodi šolskih spričeval in diplom, rojstnih ter poročnih listov. Sodno overjen prevod je torej uraden dokument, ki ga lahko pridobimo s pomočjo različnih prevajalskih agencij.

Continue reading →


20
Oct 15

Podjetje Dominatus nudi tako prevajanje kot tudi brezplačen Spletni slovar

Dominatus je podjetje, ki je eden od bolj redkih na slovenskem trgu, ki ponuja tako profesionalno, plačljivo prevajanje kot tudi možnost za brezplačne prevode v obliki prevajalnika kot tudi brezplačnega spletnega slovarja. Tako si lahko vsak najprej pogleda v slovarju sam prevod posameznih besed ali pa tudi odsekov v prevajalniku, ampak, če vam manjka prevod več besed v besedilu in se vam niti sanja ne, kaj naj bi besedilo pomenilo, potem vam je prevajanje edina možnost, ki vam bo omogočila, da boste točno vedeli, kaj besedilo pomeni. Je pa res, da vam za prevajanje Spletni slovar lahko zelo veliko pojasni, če ga znate pravilno uporabiti, ob pravih pogojih. Continue reading →


15
Apr 15

Prevajalci

prevajalciPrevajalci so pri svojem delu zelo zavzeti, saj stremijo k temu, da njihovo delo oziroma prevajanje prinese dober rezultat, to je kakovosten prevod. Vešč krmarjenja med enim in drugim jezikom lahko precej hitro pretvori določeno besedilo v popolnoma drugo jezikovno shemo, ki jo ima nek drug jezik, v katerega prevaja. Continue reading →


13
Nov 14

Prevajanje angleških besedil

Prevajanje besedil je zares širok pojem čeprav se sprva ne zdi tako. Večina ljudi ob besedi prevajanje pomisli prav na prevajanje tujih besedil iz izvirnega besedila v ciljni jezik, dejstvo pa je, da prevajalske agencije ponujajo še veliko drugih storitev kot pa samo prevajanje iz tujega jezika v ciljni jezik. Oglejte si ponudbo za prevajanje iz angleščine v slovenščino.
Continue reading →


18
Jun 14

Prevodi, ki izstopajo

Prevodi se med seboj precej razlikujejo. Prizadevamo si, da bi naši prevodi kljub doslednosti in upoštevanju bistva originalnega teksta, v sebi ohranili izvirnost in izkoristili vse prednosti ciljnega jezika. Ključno vlogo pri tem igra dober prevajalec in pod našim okriljem jih deluje več kot 500 tako doma kot tudi v tujini. Continue reading →


14
Jun 14

Sodni prevodi v številne tuje jezike

Sodni prevod dobi enakovredno veljajo kot originalni dokument, ko ga prevede sodno zapriseženi tolmač. Sodne tolmače imenuje Ministrstvo za pravosodje v skladu z Zakonom o sodiščih.

Glavna naloga sodnih tolmačev je, da tolmačijo v sodnih postopkih. Lahko pa sodni tolmači sodelujejo tudi pri sklepanju pogodb v upravnih postopkih. Ko govorimo o tolmačenju, moramo ločiti dve vrsti tolmačenja in sicer: konsekutivno tolmačenje, ki poteka s kratko prekinitvijo med govorcem in med tistim, ki prevaja govor ter simultano tolmačenje, kjer prevajalec prevaja sočasno z govorcem. Continue reading →


18
Mar 14

Nemški prevod

V primeru, če potrebujete nemški prevod (http://www.multilingual.si/sl/nemski-prevod), se lahko obrnete na številne prevajalske agencije, ki ponujajo prevode iz raznih jezikov v nemščino ter seveda tudi obratno. Prevajalske agencije, ki imajo izkušnje pri prevajanju raznovrstnih tematskih besedil, ponujajo tako prevode kompleksnejših, znanstvenih besedil kot tudi preprostejših. Continue reading →