Sodno overjeni prevodi Lingula

sodno overjen prevodSodno overjene prevode potrebujemo takrat, kadar želimo nek uraden dokument uporabiti v tujini. Največkrat sodno overjene prevode uporabljajo pravne osebe, torej podjetja ali podjetniki za namene poslovanja v tujini. Fizične osebe oziroma posamezniki pa potrebujejo sodno overjene prevode predvsem za dokumente s katerimi dokazujejo na primer izobrazbo, zakonski stan, nekaznovanost in podobno. Najpogosteje prevajani in sodno overjeni so prevodi šolskih spričeval in diplom, rojstnih ter poročnih listov. Sodno overjen prevod je torej uraden dokument, ki ga lahko pridobimo s pomočjo različnih prevajalskih agencij.

Večina agencij sodeluje s sodnimi tolmači in prevajalci, ki so po izobrazbi prevajalci in hkrati pravniki. Dobro morajo poznati pravne sisteme, tako slovenske kot nekatere tuje, saj je to nujno pri prevajanju iz določenega jezika v drug tuj jezik.

Sodno overjen prevod lahko opravi le sodni prevajalec, kateri je opravil izpit za sodnega prevajalca ter mu je pooblastilo potrdilo Ministrstvo za pravosodje. Vsak prevod, ki ga opravi sodni prevajalec mora biti identičen izvornemu dokumentu, za kar prevajalec jamči z žigom, datumom ter podpisom. Če na kakršenkoli način sodno overjen prevod ne ustreza izvirniku, prevajalec za to civilnopravno odgovarja.  Oba dokumenta, izvirnik in prevod, morata biti zvezana s trakom ter ožigosana.

Nekatere prevajalske agencije namenoma naredijo tudi po dve kopiji prevoda ter vam dodelijo posebno referenčno številko. V primeru, da dokument založite, izgubite ali pa ga le še enkrat potrebujete, lahko tako izvod kopije dobite še enkrat brez dodatnih stroškov.  Ker so prevodi sodno overjenih dokumentov po navadi osebne narave, vam morajo takšne agencije jamčiti tudi varovanje osebnih podatkov, zaupnost in diskretnost.

Najpogostejši sodno overjeni prevodi so predvsem prevodi različnih pogodb ali certifikatov, šolskih spričeval in diplom, zdravniških izvidov, odločb, izpisov iz registra, pooblastil fizičnih ali pravnih oseb ter drugih osebnih dokumentov, kot sta na primer osebna izkaznica ali potni list.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *