Si želite kvaliteten prevod v ruščino?

Ruščina je slovanski jezik, ki je razširjen v več državah Evrope, kot so Rusija, Belorusija, Ukrajina in podobno. Gre za geografsko najbolj razširjen jezik med vsemi jeziki na območju Evrazije, hkrati pa je tudi najbolj razširjen slovanski jezik. Ruščina je materni oziroma prvi pogovorni jezik več kot 161 milijonom ljudem, kot drugi pogovorni jezik pa ruščino uporablja nekje 110 milijonov ljudi. Ruščino lahko srečamo v vsakdanjem življenju, nekateri pa se z njo ukvarjajo v službi ali na fakulteti. Razširjeni so tudi jezikovni tečaji, ki so zelo priljubljeni, ravno tako pa si želimo znanja ruščine, če se odpravimo na potovanje v določeno državo. Vendar pa se velikokrat pojavi zahteva po prevodu v ruščino oziroma iz ruščine.

Prevajalska agencija Julija prevaja vse vrste besedil z gospodarskega, naravoslovnega in znanstvenega področja. V storitev prevajanja oziroma prevoda v ruščino pa je vključena tudi lektura naravnih govorcev. Ko se strokovnjaki lotijo prevoda v ruščino, je potrebno, da se vključijo različni strokovnjaki, ki poskrbijo za kvaliteten prevod. Kvaliteten prevod zajema tudi rabo ustrezne ruske terminologije. Vodja projekta prevoda v ruščino koordinira, nadzira in usklajuje terminološko in vsebinsko ustreznost prevoda in tako zagotavlja konsistentnost prevedenega besedila ter nudi boljšo in hitrejšo storitev.

Vsak prevod v ruščino pri prevajalski agenciji Julija potuje skozi štiri faze. Najprej je potrebno pripraviti ponudbo, nato pa se lahko v Juliji začne prevajanje v ruščino. Besedilo najprej prevede strokovnjak z določenega področja, nato pa prevod lektorira naravni ruski govorec. Prevedeno in lektorirano besedilo preveri tudi redaktor, nato pa vodja projekta opravi še zadnji pregled. Za več informacij obiščite www.julija.si.

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *