20
Jan 13

Italijanščina

Z učenjem nekega tujega jezika ne spoznavamo samo slovničnih elementov, pravil slovnice in besedni zaklad, temveč z učenjem tujega jezika spoznavamo tudi deželo, kjer ta jezik govorijo. In za italijanski jezik pravijo, da je jezik kulture, mode, umetnosti in kulinarike – saj veste: pica, špageti … Continue reading →


07
Jan 13

Sestava sodnega prevoda

Sodni prevod je pogosta naročena storitev v prevajalski agenciji, saj takega prevoda ne moremo opraviti sami, čeprav odlično obvladamo ciljni jezik. Opravi ga lahko namreč samo zaprisežen sodni tolmač, ki s svojim imenom odgovarja za resničnost prevedenih podatkov. Če sodnega prevoda še niste naročili, vas bo zagotovo zanimalo, kaj boste prejeli. Continue reading →


16
Oct 12

Prevajanje uradnih dokumentov

Če moramo dati prevesti nek uradni dokument, mora biti to prevajanje overjeno. Prevod mora biti ožigosan in podpisan s strani sodnega prevajalca. Zraven mora sodni prevajalec priložiti tudi pisno izjavo s katero zagotavlja, da je prevod ustrezen. Continue reading →


13
Sep 12

Prevodi – strojni prevajalnik besedil

Prevodi in prevajanje besedil – tu si večkrat – predvsem ko iščemo prevod za domače potrebe ali pa nam na primer pri pisanju »zmanjka« kakšna beseda, pomagamo s katerim od prevajalnikov. Svetujemo, da prevod skrbno pregledate, ker se lahko z rezultatom pošteno osmešimo. Najpogosteje s slovenskim jezikom povezujemo slovensko-angleški prevajalnik, ki je tudi največkrat v uporabi. Continue reading →


16
Jul 12

Prevajanje besedil

Etimološki izvor besede »prevajanje« izhaja iz latinščine in pomeni dobesedno »prenesti«. Prevajanje je torej prenašanje pomena iz enega jezika v drugega. Glede na načine, kako prenašamo ta pomen, pa že na osnovni ravni ločimo različne načine prevajanja, ki so primerni za različne tekste. Prevajanje je tako lahko parafrazno ali metafrazno, odvisno od učinka, ki ga želimo s prevodom doseči. Continue reading →


18
Jun 12

Prevodi

Prevajalci svoj poklic dojemajo kot umetnost in nesporno dejstvo je, da poleg pridobljenega znanja zahteva tudi talent. Prepričljivi prevodi kličejo po tankočutnem upoštevanju jezikovnih posebnosti. Zahteva posluh za razlikovanje med različnimi ravnmi jezika, ki lahko ključno vplivajo na občutek, ki ga bo oddajal končni prevod. Prevajalec se tako ne ukvarja le s konkretnim besediščem določenga besedila in terminološkimi zagatami, s katerimi je soočen, pač pa ves čas sledi jezikovnim novostim. Continue reading →


19
Mar 12

Prevodi tekstov

Zelo velikega pomena imajo prevodi, ki so dobro prevedeni, saj to pomeni, da ne mora priti do nesporazuma na nobeni strani. Veliko ljudi pa se odloča tudi za različne tečaje kjer se učijo tuje jezike in tako sami pridobivajo znanje. In tako jim v prihodnje niso potrebni prevodi. Continue reading →


30
Dec 11

Prevajanje in skrb za jezik

Širitve Evropske unije, vse večja globalizacija mednarodnega tržišča in meddržavna povezovanja zagotavljajo stalno potrebo po kakovostnem prevajanju. V prevajalskih oddelkih evropskih institucijah nenehno nastajajo različice evropske zakonodaje v narodnih jezikih, kar omogoča pravi preporod strokovne prevajalske dejavnosti. Continue reading →


30
Dec 11

Leposlovni in tehnični prevod

Razlika med prevajanjem umetnostnih in tehničnih besedil je velika, vendar ju povezujejo tudi določene skupne lastnosti in predvsem ljubezen do jezika. Prevajalec obeh zvrsti mora obvladati jezik izvirnika in ciljni jezik, čeprav sta občutek za jezikovne ravnine in poznavanje kulturnih značlilnosti jezika bolj pomembna za prevajanje leposlovja.

Pri tehničnih prevodih je v ospredju strokovno poznavanje področja o katerem prevajamo, saj je lahko jezikoslovec še tako rahločutni poznavalec jezika, vendar za prevod popolnoma neusposobljen, ker ni seznanjen s kompleksno terminologijo teme besedila. Tudi pri prevajanju leposlovja je pomebno poznavanje književnosti, vendar je pri prevajnju dovoljena večja umetniška svoboda. Umetnost namreč služi zadovoljevanju estetske funkcije in doživljanje prevoda se ob prevajanju besede za besedo ne bi moglo približati delovanju na čute ob branju izvirnika.


17
May 11

Slovarji

Slovaropisje ali leksikografija je veda, ki jo lahko delimo na: praktično slovaropisje oziroma praktično leksikografijo: pripravljanje, sestavljanje, oziroma pisanje slovarjev ali leksikonov; in teoretično slovaropisje oziroma teoretično leksikografijo: veda, ki proučuje analiziranje ter opisovanje semantičnih, sintagmatskih ter paradigmatskih odnosov znotraj besedišča določenega jezika. Continue reading →